کابل ناتهـ،


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام تبریکی بمناسبت
 هفتادمین سالگرد تولد دانشمند فاضل، فرهنگی نستوه علم و معرفت،
 داکتراکرم عثمان !

 

 

نخست سالگرد تولد این شخصیت بزرگوار را که مصادف است به دوم ماه می سال 2007 برای دوستداران و علاقمندان و شخص جناب داکتر صاحب از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میدارم.

چنانچه شاعرمحبوب کشور ما جناب محترم فانی صاحب میفرمایند.

 

ای دیده تماشا کن ان گمشده یار امد                    پامان خزان بودیم سلطان بهار امد 

 

بخاطر دارم زمانیکه شاگرد مکتب در زمان نوجوانی در افغانستان بودم همیشه از طریق رادیو کابل (افغانستان) و بعضی رسانه ها نوشته ها، اثارقلمی اکرم عثمان و صدای ناب و دلنشین شان خود ازخاطره های فراموش نشدنی وجزء ی افتخارات کشورمان محسوب میشود.

 

 داستانها ونوشته های ان شخصیت عالی مرتبه که سرزبانهاست، دکلمه اشعارایکه توسط ان خردمند برازنده تاریخ که مشعل فروزان را علم و معرفت و راه  قلم است دکلمه میگردید. انرا بیاد دارم.

 

از ان زمان بدینسوعلاقمند به اثارقلمی شان بوده و تا هنوزهستم مگرمتاسفانه که در ان وقت اثار شان کمتر بدسترس قرار میگرفت. جای بسیار خوشی است که حالا میتوانیم از طریق ویب سایت انترنت همه اثار گرانبهای همه دانشمندان اهل قلم کشور خود را دریافت نمایم.

 

زمانیکه نام از داستان شنیده میشود. بیادم داستان نویس مشهور و محبوب  کشور مان این استاد گرانقدر با زمزمه های شب هنگام مجسم میگردد. و برایم  قوت قلب میبخشد تا از اثار گرانمایه این اندیشمند ناب استفاده عظیمی نمایم.

 

 ای کاش !  این نویسنده محبوب در وطن ما قرار میداشت ودرجمعی ازیاران علاقمندان، روشنفکران، نویسندگان وشخصیت های فرهنگی و جوانان داخل کشور ما این روز در یک سالون بزرگ در میهن ما تجلیل میگردید. که درانجا زیبنده می بود.

 

 یکبار دیگر این سالگرد پر بهآ را  برایشان تبریک وتهنیت عرض داشته صحتمندی و طول عمر دراز را برایشان از ایزد متعال تمنا و ارزوداریم که با فامیل محترم شان دارای صحت وعافیت باشند.

 

همچنان از فرهنگی محبوب کشورما آقای ایشور داس نیزاظهارسپاس مینمایم که این سالروزتولد نویسنده  بزرگ کشور را ازینطریق برگزار نمودند.

  

با عرض ارادت.

فضل الحق ( ملک زاده)

از دنمارک.

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٨                سال سوم                     مي ۲۰۰۷