نوروز بر شما مبارک باد!

هرچند مبارک شمایید !

ایام متبرک از شماست !

ایام می آیند تا

برشما متبرک گردند!

 

من بنده ء خدا پرتو نادری با دل ابرآلود از سال 1385 ، فرا رسیدن سال 1386 هجری افتوی را به شما مبارک باد می گویم !

وقتی که جوان بودم ، جوانمردانه سروده بودم که :

 

بهاران صد چمن اندیشه دارد

به باغ آرزوها ریشه دارد

مگربادی به خود پیچیده می گفت

خزان در دست هایش تیشه دارد

 

و امروز که پیرم و نه از آن پیرمردان ناجوان ، این گونه سروده ام :

پاییز خموش رنگ بر دوش

بنشسته کنار برکه مدهوش

گویی که ز آب مرده ء زرد

نفرین بهار میکند گوش

و بازهم سرودم :

 

بس ناله ز ناي آسمان است بلند

اندوه بزرگ کهکشان است بلند

بشکسته تمام، قامت فصل بهار

شيپور دمادم خزان است بلند