کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 در تاریخ ١٩ حمل بنا است که از طرف مجله‌ی بخارا برنامه‌یی به نام
 «شب ادبیات افغانستان» برگزار شود.
البته این برنامه برای روی‌نمایی کتابی
 نام «فرهنگ داستان‌نویسی افغانستان»
 نویسنده محمد حسین محمدی
که توسط نشر شهاب در آخرین روزهای سال 1385 منتشر شده میباشد.

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤٦                سال سوم                      مارچ/اپریل۲۰۰۷