ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی یی

 

ی

 

 

ی یی()/ ی

: ی

ǁ 1385 یی

ǁ Әǡ

 

ی ی

ی ѐ ی

  

 

ی ȡ Ә ی 捘 یی ی یی Ԙ . یی ی ی ی یϡ ی. ی یی . ݘ ǐ ی ی ی ی ϡ یی Ԙ ی ی Ԙ ییی ی ی ϡ ی.

  ʁ Ϙی ی Ԑ یϡ یی ی ی ی ԡ ی - ی - ی ی ی ǐ ϡ Ԙ .

 

Ӑ یی ی ϡ ی . ی : یی Ӑ ی ی Ӂی یی ی ی ی. э ی ی یی ی یی ی ی . Ӑ یی ی ی.

ی .

 

ی ʡ э ی ی یی یʡ Ҙ ی Ԙϡ یی.

 

ی ی   ی ی یی  ییϡ ی یی ی یی ی.

ی Ϙی ی ǐ یی Ȑیی ی ی .

 

  ی ȡ یی ی ی Ͽ ی یی ی ǘی . ی ی ی ϡ ی یی . . ی ی یی .

ی ی ȡ یی ϡ ی ی ی یی یی ی Ӑ ی یی ی ی . э Ӂی ی ی ی ی ییی ی .

ی ی ییی ی Ӑ ی ی ʡ - ی ی ی- ی....

 

 

ی ѐی ی ییϡ ی یی ی .

ی ʡ ی ی ی 捘 ԡ یی ی یԡ یی ی ی یی ی یی ی .

ی ی ی ϡ ی. . Șی ی ѐ یی . ی ی 捘ی ϡ - ی ی - ی یی ی. ی ǘ ی ی ϡ ی ی ی .

  ی ی ی ی یی ی ǘ . یی ی یϡ ی یی ی ی ی Ȑ.

ϡ ی ی ی - ϡ ѐی ی ی ی - ی - ی ی.

ی ی . ی ǘ ی ی ی ϡ ی .

ی یی ѡ ی ϡ یی ϡ یی ϡ ی ی ی Ӂی ѡ ی ١٢ یی ѡ یی ی ی ϡ ی.

ی یϺ ی ی ی یϿ

یی . ی ی ی یʡ ی . یی Ϙی ѐ ی ی ی یʡ . ی ی . یϡ ی یی . یϡ یی یی ی . ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ǡ ǡ .

 

ی ϡ ی . ی ی ϡ ی یʿ . ی ʡ ی یی . ی ʡ ی ی ʡ ی یϿ

ی ی یϡ ی ی . ϡ ی ȡ ی ی .

ی . Ҙ یی یی یی .

ی ϡ ی ی ی ی ی . ی ی ی . ی 坐ی ی . ی یی ǎ: ی ی ی . ی یی ی ی. ی ییϡ یϡ ی ی یی یϺ ǡ ی ی ی یی ی ϡ ی یԡ . ی ی : ی .

  ی ϡ ی ݘ ϡ ی ԡ .

 

 

:

"... ی ی ϡ ی. . یی. ҝ ی 坐ی ی ی ی ی . ݘ ی ی یی ʡ ی ی ی ی ی ی ی یی. ی ϡ یی : ی . یی . ҡ ی . یی ی ی ی . ǘѡ ی ѐ Ϻ ی .

ѐ ی ی ی ǡ ی ی ی : ی . ی ی ی یی ی. ی ی یی ی ی ҡ ϡ ی ی ی Ș.

ی :" ! ی. ǡ ی ."

 ی ی ی ی ی ϡ ی ی : "ǐ ی ʡ ی یی یی ی ی Ϻ ی یی ی ی ی."

ی ی   ی ϡ ی ی ی : " . ."

ی یی ی . یی یی. ی ی ی . ی ی ј .

ی ی ی ی : " ی ی. Ȑیی Ȑی. ی ی ی ی ... ی ی ی ی."

 ی ԡ ی ی .

ی ی ی ی. ی یϿ ی ی. ی э ی یی ی. ی . ی ی. ی ی . ی ی. ی ی یی ی ی ی.

  یی ی ѐی ی ی ی ی ی: " ! ی Ͽ ی Ͽ"

  یی. ی ی坐ی ی. ی ی . ی ی . ی ی ی ϡ ی ی ی. ی ȡ یی ǘ Ӂی. ی ی. ی ی ی . ی ی .

ǐ ی ی ی ی - ی ی ی.

ی! ی ی ی ی ǘ ی ʡ ی ی . 坐ی ی . ی ی ی ی. ی 坐ی . ی ی ی ј . ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی. ʡ ی ݘ Ӑ ی. ی ی ی ی ϡ ی ی ی Ϻ ѐ ی 捘 ѐ ی ی Ԙی ی یی ی. ی ی ی ی یӘ یی یی Ȑ. ی ی ی ی . ی Ͽ ی ی Ӑ ی ی ϡ یی Ԙ ی . ی یی Ӑ یی ی ǘ ی э э ی ǐ ی ی .

ی ǡ ی ی Ӑ ی ی . ی ی ی . ی ǘ .(ǐ Ǎ ǘ Ǎ یϡ .) ... ǘ ی. ی ییی ǘ ϡ ییی... ی Ӑ ی ی . ی یی ی ی ی ی ی . ی ی. ی ی ی ی ی ی. ی ی Ȑی ی.

 

 

ی ی یی ی. ی ی ی . ی ی یی یی . یʡ ی ǐیی ی . ی ی یی ی یی یʡ ی ی ѡ ییی ی .

ی ییی ژ ی ی ی ی ǁی ϡ ژ یی ی ی 坐ی ی ژӡ .

. ی ʡ ی ی ԡ ی ی . 捘 ی Ϙ ی ی ی ی  ی ی ی ی Ž ی ی ی .

ی ی یی . ی ی ی ی .

 

: " ی یی. یѡ ǡ ی ی ی ی!"

 

ی ݘ 坐ی یی ʡ . : " ی ϡ یی ی ی ."

ی ϡ : "ѡ Șԡ ݘ ی ی. ی یǘ ی ی ی یی. ی ی  ی ݘ Ș."

یی . ی ی ی یی . ی ی ی ی.

یی . ی ی . ی ی یϡ یی ی ی ی ی. ی 坐ی ϡ ی ϡ ی ϡ ی ی یϡ ی ی یϡ ی: "ی ی ی یی. ی یی ی."

ی یی ی ی ی ی یی.

 

э ی ی ییی ѐ ی ی ϡ ی Ȑϡ ی ی ی ی ی ی Ϙ .

ی ی ی ϡ ی ی ی ی. ی ییی ی ی یϡ یی ǐ ییϡ ی ј یϡ ی . ی ی .

ی ی ی . یی ϡ ی یی ی ی ی ی ی . ی ϡ ی ی . ی ی ی یی ԡ ی یی .

 

....

************

٤٨                                      ۲۰۰۷