ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deutsch
 

 

 

 
 
 
ی ی
 
ی
 
 

ی ی ی ی

ѐ ی

 

ی یی ی ی ی ǡ

ی ی ی ی

 

  ی ی

ی Ә ی

ی ی ی ی

ی ی ی ی

یی ی ϡ ی ی ی ی

یی  

ی ی ی یییی ޡ .

یی ی ѐی ی ی...

 

ی ی ی ی ی

ی یی

یی ی ی

یی ی ی

ی یی ی

یی ѐی ی Ә

ی

یی ی

ی ی Ҙ ی...

 

ی ی ی ی 

یی ϐی 

ҁ ی ی ی ی...

  یی

 

۱٢۶                        /  ۱۳۸٩  یی         ǐ ٢٠۱٠