ܡ Kabulnath
Deutsch
 
 
 
ی
 
 

 

:

 

: ی
: ی ی ی
ǁ ǻ
یی ی: ی
ѐ: ی
ی ǁ:
۱۳۸۷ ی یی
: یϡ

 

ی ی ی ی ی ј ی ی یی یی ی .

 

ȡ ٢٢۷ ی ی ی ʡ ی ی یی ѡ ی ی ۱٨٠٩ ٢٠٠۱ ی یǡ ی ی ی ی ی ی یԘ ی ی.

 

ی ی ی ی ی ی ǁ ȡ ی یی ی ی ی ی ڡ Ԙییی ی ǁ یی ی ȡ یی ی .

 

ی ی یی ی ی ی ی . ی ѐ ǁ ی.

 

ی ܡ ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی.

 


 

92                     /    ١٣٨۷/۱۳۸۸  ی یی          э 2009