کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
میت پرستار جیسنتها به شهر منگلور رسید


برگردان: ایشور داسجیسنتها سلدانه، به هفتم دستبمر در خانه اش مرده یافت شد

 

ميت جیسنتها سلدانه، شهروند هندی و پرستار بیمارستانی که در آن خانم کیتهرین بانوی شهزاده ولیم بستری بود و در پی آمد یک تیلفون جعلی خود را رهانید، به شهر منگلور رسیده است.
شوهر و دو فرزند جیسنتها برای برگذاری فرجامین رسم زندگانی یک روز پیشتر به شهر منگلور رسیده اند. جیسنتها همان پرستاری بود که در هفتهء نخست ماه روان عیسایی یک تیلفون شوخی آمیز گرداننده گان یکی از رادیو استرالیا را با تیلفون اتاق خانم کیتهرین پیوند داده بود.
وی در فرجام اشکارا شدن این رخداد و بازتاب آن در رسانه های گروهی کمی دورتر از همان بیمارستان در خانه اش مرده یافت شد. پولیس می گوید که وی خودرهایی کرده.
جیسنتها شهروند هندوستان جنوبی است که در آن جا خانواده شوهرش و مادرش زندگی می ورزند. بر اساس گفته ی آقای سنجی مجمدار، خبرنگار بی بی سی که در شهر منگلور است، برای پذیرایی میت جیسنتها برخی از شخصیت های سیاسی و حکومتی در فرودگاه ی منگلور حضور یافته بودند.
مراسم آتشسپاری وی در شهرک اوتییا شهر کرناتک روز چهارشنبه با حضور دوستان و خویشاوندان وی به جا خواهد آمد ولی براساس گمان زنی پولیس امکان همایش بیشتر از پنجهزار نفر موجود بوده و از این رو اقدامات شدید امنیتی رویدست گرفته شده.
جیسنتها در یکی از بیمارستان های شهر منگلور آموزش پرستاری دیده بود و اداره این بیمارستان سعی دارند بزرگداشت او را به گونه اعلام یک نشان به جا می بیاورد.

خودرهایی جیسنتها براساس کدام دلایل صورت گرفته، ارزیابی آن دوام دارد. اداره بیمارستان انگلیسی ادعا دارد که آنها به خانم جیسنتها اطمینان داده بودند که در پیوند با تیلفون شوخی آمیز رادیو آسترالیا به وی مسوؤلیتی وارد نمی گردد.
 

 

[گفتی است که رادیو استرالیا، دو گرداننده برنامه ای را که به بیمارستان لندن تیلفون شوخی آمیز کرده بودند برطرف کرده و سارنوال هم علیه آنها اقامه دعوا را اعلام داشته است. داس]

 

لینک اصلی این مطلب

 

http://www.bbc.co.uk/urdu/india/2012/12/121216_jasintha_dead_body_india_ka.shtml

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل     ۱۸۲،          سال    هشتم،     قوس/جدی       ۱۳۹۱ هجری خورشیدی           ۱۶ دسمبر      ۲۰۱۲ عیسوی