کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   

ثروت های سرشار افغانستان
Afghanistan reiche Schätze/Spiegel online

برگردان
انجنیر عنایت اله حبیب استاد درتخنیکم ساختمانی هامبورگ

 
 

زمین شناسان درپروژهء  مخصوصی توسط هواپیما سرزمین افغانستان را بازرسی  و عکاسی و معادن سرشار فلزات را در این سرزمین تثبیت  و علایق تصدی ها خارجی را بخود جلب نمودند.

مشاهده ارقام جیولوجیکی طبیعت سرشار افغانستان  نمایانگر اینده امید وار کننده  میباشد. زیرا ملیون ها سال قبل برخورد طبقات  تکتونیک  زمین در این منطقه باعث فوران آتش فشان شده ، ومقادیر عظیمی مواد خام فلزات  را در سطح زمین انتقال داده است . از این معادن سرشار افغانستان اسکندر کبیر و چنگیزخان نیز اطلاع داشتند .

در قرن ۲۰ ابتدا ممالک غربی منجمله آلمان این معادن را بررسی و تفحص نمودند وبعدها  روسها نمونه های را با خود بردند. شناخت مواد خام افغانستان  توسط نقشه ها یا کارت های موجود که بسیارشان با مرمی های تفنگ ها سوراخ، سورا خ شده اند، تنها مقدار کوچک منابع این کشور را نشان میدهد.

در حال حاظر پژوهشگران جیوفزیک، سرزمین افغانستان را از فضا با نور جستجو و تحقیق و تفحص نمود و ذخایر را تسبیت  و نقشه های گنج های نهفته آنرا تکمیل و آماده نموده اند. فعلاً صرف ۲۴ ساحه  تحت بررسی و  مطالعه بوده و متباقی نواحی  این سر زمین نیزتحت غور وبازرسی قرار  خواهد گرفته. امید میرود که روزی افغانستان از برکت این ثروت خود یک مملکت  با  قدرت ، کامگار و پیروز گردد .

 

رویا های زمین شناسان (جیولوجیست ها )

بعد از سقوط طالبان،  دانشمندان امریکایی از شعبه ( USGS / USA خدمات زمین شناسی امریکا ) ساحه های افغانستان را از فضا جسجو و مطالعه نموده اند ، زیرا در روی زمین مشکلات امنیتی از طرف تروریستان بوده ومانع اینکار خیر اند یشان  میگردیدند.

این دفتر جیولوجیستیک امریکا در ظرف ۴۳ روز ۳۷ هزار کیلومتر تنها  در فضای افغانستان پرواز نموده واز پرواز بالای مناطق مرزی آن اجتناب  ورزیدند .

محقیقین امریکایی میگویند سطح  زمین افغانستان «این رویای زمین شناسان » بسیار کم توسط گیاهها پوشش شده  و به آسانی میتوان سنگ هارا شناسایی نمود.

اولین بار است که ۷۰ % معادن سرشار افغانستان ازفضا توسط دستگاه های Hyperspektral Messung  به کمک موسسه ء USGS / امریکایی  صورت گرفته. زیرا انعکاس نور افتاب از سطح زمین  نشان دهنده آنست که کدام فلزدر دل اینزمین نهفته است!

 

دستگاه آخذه  طیاره های کشاف  این نور های وارده را به امواج دارای طول های مختلف تجزیه نموده ، و توسط دستگاه تشخیص طول موج و رنگ ها (بنامSpektralanalyse   (  تحلیل و تفریق میگردد. از این دستگاها برای تشخیص وتثبیت مواد وترکیبات آن درلابراتوارهای ساینس استفاده میشود .

 

ابزار فوق العاده

این دستگاه ها نور خورشید را فیلترنموده ، قسمیکه رنگین کمان هارا را در قطرات آب میبینیم ، انعکاس امواج رنگ های متنوع ترکیبات زمین ، مینرال های روی زمین را تشخیص نموده ،  ساختار مینرالی زمین را نشان میدهد. محقیقین با تجربه از مشاهده نتایج  تحلیل رنگ ها وامواج نوعیت  فلزات  ومقدار آنهارا  درساحات  عکاسی شده  تعیین میکنند. 

 به  گفتهء Jim Billion نماینده دفتروزارت دفاع امریکا  TFBSO  نقشه ها یا کارت های  جدید آماده شده توسط موسسه ء امریکایی یک دست آورد خیلی مفید  برای دولت افغانستان میباشد و با این مدارک میتوان هزاران ذخایر سرشار  معادن  را پیدا نمود. اما آقای Carsten drübersteht  از اکادمی معادن آلمان در شهرفریبورگ عقیده دارد که این کارچندان  ساده نمی باشد.  مگر با آنهم  این اطلاعات جدید سررشته ء آغاز  استخراج معادن میباشد. اما  برای تثبت  موثق  نوعیت و مقدا ر منرال ها باید در روی زمین تفحص  و اکتشافات را دنبال کرد .

امید است این اسناد و نقشه های گران بها ی علمی، تخنیکی واقتصادی راکه محقیقین  موسسه جیولوجی    USGSامریکای با مدرنترین دستگاههای تخنیکی  سروی نموده اند ، در آرشیف های سر در گم افغانستان  به باد فنا نروند وملت فقیراین مرز بوم  حال ودر آینده از آن استفاده  لازم برند.

این ثروت سرشار را  درکدام ساحات میتوان یافت ؟

در نواحی هلمند وجنوب افغانستان  ( Hightechmetall) ذخایر فلزات عالی تکنالوجی به عبارهء دیگر فلزات خاکی کمیاب تثبیت گردیده است .   نقشه برداری این ساحات سنگ های کاربونات را -- که مقدار زیاد این فلزات گرانبها در ترکیب آنها موجود است – نشان میدهد. این فلزات کمیاب برای ساختمان  دستگاههای الکترونیک ، کمپوتر ، دستگاه نیروی باد  وامثال آن خیلی ضروری است .

سنگ مس عینک:

درمناطق مرکزی افغانستان ، بزرگترین ذخایر مس دنیا بوده ارزش آن 70 ملیارد ایرو میباشد.

  

لیتسیوم وبقیه فلزات:

درشرق مملکت  Magma Pegmatite  جامد است که آنرا سنگ خارا نامند ، تقریبآ یک ملیون سال قبل این آتش فشان خاموش گردیده .سنگ ها دارای مینرالهای بسیار غنی میباشند .

سنگ های آهن:  در شمال غرب کابل

سنگ های مس : در هرات در غرب مملکت

طلا : در جنوب شرق افغانستان

قابل یاد آوری است  که  تا بحال از این  دخایر بزرگ افغانستان بسیار کم آن مورد استفاده وقابل بهره برداری است .فعلاً نفت وگازدرشمال افغانستان توسط تصدی های کانادایی و چینایی ها استخراج میگردد و چند معدن کوچک ذغال سنگ و همچنان  توسط مردمان محل سنگهای قیمتی مانند  یاقوت و زمرد از سنگلاخ ها استخزاج میشود. 

جیولوجست یا زمین شناس افغانی بحیث تاکسی ران !

کارشناسان میگویند ، تصدی  های ممالک مختلف  به استخراج ذخایرافغانستان علاقمند اند. فعلاً تصدی های چینایی استخراج ذخایرمس عینک را قرارداد نموده اند  واستخراج معادن دیگر رانیز در نظر دارند و ۱۵ کشور دیگرنیزعلاقمند  استخراج این ذخایر میباشند. شاید هند هم در این آواخراجازه استخراج معادن رابگیرد . مبصرین اظهار نمودند که از امضای معاهده و قرارداد تا استخراج معدن در افغانستان مد ت زیاد سپری میگردد . حتی ممالک خوشبین به این نظراند که بهره برداری واستخراج فلزات در این کشورمدت طولانی رادربرخواهد گرفت. زیرا در مناطق ذخایر معادن فعلاً نه برق است ونه آبی ،نه جاده ونه خط آهنی ونه کارگاهی.

 این وضیعت استخراج معادن شبیه  اشتیاق طلا جویی مردمان  قرن ۱۹ در امریکا است .

نمیتوان فلزات را از سنگ ها ی ا ین منابع به این زودی ها بدون سرمایه گذاری از خارج استخراج نمود. علاوه بر همهء مشکلات موجود ،  ثبات سیاسی وامنیتی نیز  در استخراج  معادن  رول بسیار مهم دارد. باید علاوه نمود که با این ساختارامنیتی  مقامات محلی،  بسیار مشکل است  مواد خام را استحصال ، سرپستی و هم آهنگ کرد .

به گفته کارشناسان موسسه ء امریکاییUSGS  دفاترخدمات جیولوجی افغانستان در خاکدان مبدل گردیده وانجام کارمفید ودرست توسط کار شناسان در این ادارات  ناممکن است و از طرف دیگر کار شناسان  جیالوجی افغانستانی برای به دست آوردن پول اضافی مشغول تاکسی رانی اند.

 

 

دولت  عجله  درمعاملات استخراج معادن را متوقف ساخت !

دولت افغانستان نگران است که منابع کشور بسادگی به خارج انتقال یابد. زیرا قوانین که سرمایه گذاری خراجی ها را ضمانت کند، هنوز تصویب نگردیده و حکومت کرزی این تصاویب را به اصطلاح به روی یخ تحریر نموده است. نیویارک تایمز مینویسد:  «که آقای کرزی بررسی میکنند که آیا این قوانین جدید به مفاد افغانستان است یا نه ؟»

در قرارداد استخراج  معدن مس عینک  با چیناییها تذکر رفته است ،  که نه تنها استخراج سنگ مس صورت گیرد بلکه  مکتب ،شفاخانه ، جاده و منازل آرایشی نیز آباد گردد. معلوم و مشخص نیست که آیا این میعارها  در قرارداد ها محترم شمرده شده و عملی خواهند گردید یا  نه !

 همچنان احتمال زیاد رشوه ستانی  در عقد  قراداد برای  دریافت این اجازه نامه ها با شرکای خارجی نیز میرود .!

سفیر امریک در کابل آقا ی Ryan  Crocker  به اخبار نیویارک تایمزاظهارداشت:  افغانها امنیت و اطمینانیت بیشتر را درقرارداد ها میخواهند . تا کشورشان مورد سوء استفاده قرار نگیرند و عنقریب معلوم خواهد شد که  استخراج ثروت معادن ا فغانستان به کجا منجر خواهد شد. شاید سر نوشت افغانستان دررفاه یا درفقر ، مانند کشور های شیلی و کانگو که نیز منابع خام و سرشاری دارند بیانجامد  !

افغانستان وقتی میتواند به معادن سرشارخود دستیابد که اشخاص فنی وورزیده را در کشور تربیه کنند وساختار اکادمی های زمین شناسی ( جیولوجی )و محیط زیست را در شهرهای بزرگ به کمک کشور های دوست مانند هندوستان آماده ساخته درارتقای سویه علمی جوانان کوشش بعمل آید.

در قراردادی هاییکه با تصدی های خارج در مورد استخراج معادن صورت میگیرد باید تعلیم وتدریس عملی ونظری مسلکی جوانان افغان توسط این تصدی ها  تامین وتضمین گردد !

 

  

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل     ۱۸۲،          سال    هشتم،     قوس/جدی       ۱۳۹۱ هجری خورشیدی           ۱۶ دسمبر      ۲۰۱۲ عیسوی