کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
كتاب مباني فكري عرصه حكومتداري از چاپ برامد
 
 

 

 نام كتاب: مباني فكري عرصه حكومتداري

نويسنده: علي پيام

 

تاريخ نشر: بهار 1390

نوبت چاپ: اول

چاپ: چاپخانه بهير، كابل، افغانستان

ناشر: نويسنده

قيمت: 300 افغاني

تعداد صفحات: 544 صفحه

 

اين كتاب ناظر است بر بخش هاي از استرات‍ژي انكشاف ملي كه سكتورهاي چون حكومتداري، حاكميت قانون و حقوق بشر، سكتور زيربنا و سكتور امنيت را مورد بحث قرار مي دهد. كتاب از اجزاي زير تشكيل شده است:

تعاريف و مباني حكومتداري و سكتور حكومتداري با بخش هاي حقوق شهروندي در اسناد تقنيني افغانستان و اسناد لازم الرعايه بين المللي، بررسي مجازات اعدام (سلب حيات) در اسناد تقنيني افغانستان و اسناد لازم الرعايه بين المللي، چارچوب هاي روابط مسلمان افغانستاني با غير مسلمان، حق رجوع مؤثر، عدالت انتقالي در گذر نظام سياسي افغانستان، عرصه هاي عدالت و قضا مانند سلب آزادي و مسائل و مباني سلب آزادي، اطاله دادرسي در دستگاه قضايي افغانستان، روش هاي حل و فصل عرفي و مطابقت با معيارها و روش هاي مؤثر كشورهاي ديگر، بررسي مباني رشوت در اسناد تقنيني افغانستان، بررسي موافقت نامه هاي افغانستان در عرصه بين المللي، مباحثي چون تكت هاي لاتري، قاعده لاضرر در قانون مدني افغانستان، بررسي حريم ملكيت، و همچنين سكتور زيربنا چارچوب هاي حقوقي شاروالي افغانستان و سرانجام سكتور امنيت چون تعاريف و وظايف پوليس و جايگاه آن در اسناد تقنيني كشور و بررسي جرم سياسي با رويكرد قانون جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي افغانستان.

نويسنده چند سالي است كه در عرصه هاي كارشناس تقنين و قواي مسلح، كارشناس حكومتداري و توسعه و همچنين ايفاي وظيفه در عرصه هاي عدالت انتقالي و نظارت و بررسي از تخطي هاي حقوق بشر فعاليت رسمي و دولتي داشته و دارد.

 

علاقمندان مي توانند اين كتاب را از كتاب فروشي زير به دست آورد:

 

 

انتشارات سعيد، ابتداي جاده آسمايي (از طرف زيرزميني به طرف جوي شير، سمت راست، منزل دوم)

انتشارات و فروشگاه عرفان، كابل، چوك دهبوري، چهارراه شهيد، منزل دوم

 

 

شماره تماس فروشگاه كتاب سعيد: 0799881363

شماره تماس فروشگاه كتاب عرفان675700

شماره تلفن نويسنده كتاب: 0785573024 و 0773812921

ايميل (پست الكترونيك) نويسنده: alipayam44@yahoo.com

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل    ۱٤٩   سال        هفتم               اسد       ۱۳۸٩  خورشیدی                اول اگست ٢٠۱۱