کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
پیام مؤرخ و نویسندۀ کشور، جناب نصیرمهرین


به مناسبت گرامیداشت استاد واصف باختری
 
 

  حضار گرامی سلام می فرستم

 جناب استاد باختری ، آرزو دارم، تندرست و کم غم باشید.

جای مسرت است که تعدادی ازعزیزان  و قدرشناسان ِ شما توفیق یافته اند، از چهار سوی گیتی گرد بیایند، احترام  و آرزوهای نیک خویش را فی المجلس ابراز نمایند. از نبود خویش درین مجلس متأثر هستم . با وجودی که عزیزان کلوپ قلم از مساعد نمودن زمینه های مسافرت دریغ ننموده اند.

گمانی نیست که این رفتار دوستان کلوپ قلم، شکل گیری وجان یابی فرهنگ احترام بایسته وشایسته را کمک بیشتر میرساند.

طول عمر با سعادت  و پر بارنصیب استاد باختری  

  نصیرمهرین

  30 می 2011              

هامبورگ/ آلمان

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل    ۱٤۵    سال        هفتم               جـــــوزا       ۱۳۸٩  خورشیدی                   اول جون ٢٠۱۱