کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاهنامه

مجموعهء مقالات
از نصیر مهرین

 

 

شناسنامه:

 

نام کتاب: کلاهنامه

نویسنده: نصیر مهرین

چاپ: ١٣۸۵- کابل - افغانستان

ناشر: بنگاه انتشارات میوند

تیراژ: یکهزار جلد

 

 

 

"کلاهنامه" محتوی چند سخنرانی و نبشته های جناب نصیرمهرین، پیرامون دورهء امانی میباشد که به مناسبت های ویژه ارائه گردیده و پاره ی از آنها در سایت وزین و برادر فـــــــــردا و کابل ناتهـ، انتشار یافته اند.

 

 

نویسنده در آغاز طی یادداشتی زیر عنوان "چند یادآوری" انگیزه انتشار این مجموعه را بیان داشته است.
به گمان این قلم در گذشته در مورد "کلاه" و رابطهء آن با مسایل مذهبی، سیاسی و اجتماعی کمتر نوشته ای به نظر میخورد اما درین رسالهء کوچک در زمینه آگاهی ارزشمند و جالب در اختیار خوانندهء فرهیخته قرار میگیرد.

 

این نبشته ها زینت بخش مجموعهء "کلاهنامه" میباشند:

1-    کسب استقلال را گرامی میداریم.

2-    نمونه ای از جعل سازی مهدی فرخ.

3-    تاریخ نوین افغانستان مثال دیگر از جعل و تحریف.

4-    تأملی بر یکی از اشتباهات امان الله خان.

5-    دههء امانی، دهسال از پُربارترین سالهای تجربه آفرین.

6-    کلاهنامه.

7-    تأملی در موضوع کلاه در دورهء سلطنت امان الله خان.

 

گفتنی است که این رساله هم مانند سایر آثار نویسنده، مؤرخ و پژوهشگر گرامی جناب نصیرمهرین از ارزش و جالبیت فراوان برخوردار است.

 

عمری دراز، صحتمندی و سرفرازی مزید برای استاد مهرین استدعا کرده چشم به راه آثاری دیگری شان میباشیم.

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٢                          سال دوم                               جولای/ اگست ٢٠٠٦