کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کومه
در
کولاک

مجموعه شعر
از هما آذر

 

 

 

شناسنامه:

اسم کتاب: کومه در کولاک

شاعر: هما آذر محتسب زاده

تاریخ نشر:١٣۸۵ هرات ـ افغانستان

ناشر: مؤمنی

 

 

هفته پیشین مجموعهء شعری «کومه در کولاک» از شاعر توانای کشور بانو هما آذر محتسب زاده بدستم رسید که با خوانش آن دل و دیده ام فراوان شادمان شدند

 

 

هما آذر در دهم عقرب سال 1330 خورشیدی در شهر هرات پا به عرصه ی هستی گذاشت. آنگاه که همراهی دوازده سالهء دبستان را خداحافظی گفت شامل دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل شد. این بانوی وارسته و صاحبنظر در دبستان های شهر کابل به صفت آموزگار به تدریس زبان و ادبیات دری نیز اشتغال داشته است.

 

این مجموعه در حقیقت نخستین سرودنامه های چاپی اوست که از آن بیشتر در روزنامه اتفاق اسلام و نشریه ای برون مرزی طوری پراگنده سروده هایش اقبال چاپ یافته اند و ستایش و امیدی اهل نظر و اهل دل را همراه داشته اند.

 

در مجموعهء شعر کومه در کولاک، بیش از سی وشش سروده شاعر که محل و تاریخ سرایش آنها در پایان شعر دستخط دارد، در قالب های گوناگون ارائه شده اند.

شفافیت ذهن، سلیقه عالی، باریک اندیشی، انتخاب واژه گان ستره و سجه دری از طبع شاعرانه و شخصیت عالی شان نمایندگی میکند.

هرگاه از پاره ی اشتباهات تایپی که بگذریم، مجموعه از چاپ بسیار خوب برخوردار است.

 

با اجازتی که از این بانو فرهیخته نصیب شده ام سعی خواهم کرد که در شماره های آینده کابل ناتهـ، ازین نازنین سروده ها خدمت شما فرزانه گان تقدیم بدارم.

 

عمرش دراز و قلمش پُربار بادا.

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٣٢                          سال دوم                               جولای/ اگست ٢٠٠٦