کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شمع ها تا آخر می سوزند

 

مجموعه داستانی
از قادر مرادی

 

 

 

شناسنامه:

نام کتاب: شمع ها تا آخر می سوزند (مجموعهء داستان کوتاه)

نویسنده: عبدالقادر مرادی

چاپ: تهران 1384 ایران

تیراژ یکهزار جلد

 

 

 

مجموعهء داستانی "شمع ها تا آخر می سوزند" فرآورد هنری تازه یست از نویسنده گرامی ما جناب قادر مرادی که شامل یازده  داستان کوتاه است. البته در فرجام آن برخی از واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در داستان برای خواننده ایرانی ویا افغانی توضیح یافته اند.

در مورد کار های فرهنگی و نحوهء پرداخت جناب مرادی درین مختصر نبشتن، همانا کوشش لاحضول بحر را در کوزه گجانیدن خواهد بود.
 

از سالها پیش داستانهای ازین داستان نویس توانا خوانده آمده ام و گاه گاه با آواز بیظیر بانوی ممتاز فرهنگی کشور فریده عثمان انوری شنیدم، که درونمایه داستانها و آواز جادویی فریده انوری خاطراتی  در ذهن آشفقته ام نقش بسته اند. داستان هایش در ایران خواننده گان زیاد دارند.
 

من با شتاب داستان کوتاه «شمع ها تا آخر میسوزند» که نام مجموعه را نیز بخود کمیایی داشته است، خواندم و به قول نویسنده  اش به یاد آن عزیزان گمشده افتادم که برنگشتند و بر دل مادر، همسر، پدر و دوستان شان داغ همیشگی بجا گذاشتند.

 

از جناب قادری ازین پیش مجموعه های دیگری نیز به نشر رسیده و این مجموعه در حقیقت گلچین داستان های کوتاه است که از سوی ناشر  از فرآورد های پیشین برگزیده شده اند.

 

مجموعه های «صدایی از خاکستر» 1374، «رفته ها برنمیگردند» 1376 و داستان بلند «سرمه و خون» 1382 از خامهء قادری سالهای پیش اقبال چاپ یافته اند و در آینده نزدیک مجموعهء «دختر شالی های سبز» و «همسایه و باغ خواب های من» چشم براه خواهیم بود.

خداوند هر مراد،  مرادی گرامی را در اسرع وقت برآورده فرماید.

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٢۸                           سال دوم                                   می ٢٠٠٦