کابل ناتهـ، Kabulnath
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 
 
 
 
افغانستان جامعهء رشوت زده
 
 
 
 
 

شناسنامه:

 

نام: افغانستان جامعهء رشوت زده

نویسنده و گردآورنده: نصیر مهرین

ناشر: انتشارات خوشه

تاریخ انتشار: حوت ١٣٨٦ خورشیدی 2008 میلادی

طرح روی جلد: عبدالله نوید

 

 

 

افغانستان جامعهء رشوت زده، کتابست که درین نزدیکی ها از سوی انتشارات خوشه اقبال چاپ نصیب شده است.

کتاب فرآورد قلم نویسنده نامدار و شناخته شده کشورمان جناب استاد نصیر مهرین میباشد. بی تردید می توان گفت که با کارهای ایشان نه تنها مردمان افغانستان، بل جامعهء فارسی زبان جهان آشنایی دیرینه دارد.

 

نویسنده کوشیده است تا در مورد پیدایش، گسترش و پیامدهای نامیمون پدیده ی رشوت، اگاهی همه جانبه ارائه دارد و با آوردن نقل قولها، مثال ها و نکوهش این نارسایی اجتماعی از سوی اهل نظر، حق مطلب را به وجه احسن آن ادا کرده است.

بایستهء گفتن دارد که استاد گرامی مهرین، در گذشته پاره از این کتاب را به شکل متن فشرده از طریق تارنما هایی فـــــردا و کابل ناتهـ، به دسترس خوانندگان عزیز گذاشته است.

 

مطالعه این کتاب را پیشنهاد نموده و یقیین دارم پُر از سودمندها خواهد بود.

 

برای جناب استاد نصیرمهرین، در کنار صحت و سلامتی، عمر دراز آرزو میداریم و برای انتشارات خوشه همت و مؤفقیت های فراوان می طلبیم تا با نشر همچو گنجینه ها، صواب بیشتر نصیب شوند.

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۷۵             سال چهـــــــــارم                   سرطان    ١٣٨۷                  جون/جولای 2008