ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 
Deutsch
 
 
 
 

ی ǘی

 
 
ǘ
 

 

.. .. .. .. ..

ی ی јی ی...

ی یی...

 

ی ی . یی یی .  ʘی ǘ ϡ ی ی ǘ ی ی .

ѡ ی   ј یی . Ԙ ی یی ی ی . ی ѐ ʘ ʘ ی ی ی ی .

ی ی ی ϡ ی ǐ ϡ ʁ ϡ   ی ǡ ییϡ ی ی ی ی ی .

ǘ ی . ǘ یی   یϡ ی ی ی. ݐϡ یی یی.   ی ی ی ϡ ǘ   ی.

ј ǡ ی ی ϡ ی Ș. ی .. .. ..  ʡ ی ی ی . ی ʘی ϡ ی ʘی ی یϡ ʘ .

Ԙ ی ی . ی ی ی ی ێێ   ی ϡ ی .

 

ی ی ی ی یی ی ѡ . ϡ ی ϡ ی ی یی . ی . ی ی ی ی ǐ. ѐی ϡ  ی .

ی   ی ی ی Ԙ ی ی ی. ی ی یԐ ی ی ی ϡ ی ی ی .

ی   ǐ ی . ی ی ϡ ی ی ی ϡ ی ǘ ǘ . ی ی ی یی .

ی ی ی ی ی ϡ ی .

ی ǘ ی ǡ  ی ϡ ی . یی ϡ ی ی ی ی . ی یی ǘ ی ی ی ی ی ی .  یی ی :

  ǘ ی ی ی. ی ی ی ی Ԙ ی. ی ی ی ϡ ی ǘ ی ی.

 

. ی ی . ی ی ی.  ی ی ǡ ی ی . ی ی ی یی ی ی . ی ی یی ی . ی ی .  ی یی ی . ی یی ی ی .

ȍ ǡ ی یԡ   . .  ی ی ی . ی ی ی Ԙ . ǘ یی ی ی Ӂی ی . ی ی ی ی . ѐ ی ی ی ϡ ی .

 

ȍ ی ϡ . ی Ϙی ی . یی ی  ی . یی یی ϡ ی ی. Әی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی.  ی ی ѡ ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی. یی ǐ ی ی : .. ..  ی ی .

ی . ی :

  ی یی.. ǘی ی ی. ... ی ی.

ی ی ی :

  ی   ...  ی

   ... ی ...

       ی ی یی...

  ϐ... ǘ ی ... ی ...

 

ی ی ϡ . ی ی ی . сیی ی ϡ . ȍ ی ی یی ϡ .  ی ی ی یی ی ѡ ی ی ی .

ی ی یی ی. ݘ ȍ ی ی . ی ی :

  ی... ی ...

ی ی   ی ی ی ی ی ϡ ی . ی یی ی . ǡ ی ی.

Ԑی Ԙ ی ی ј ϡ  ی یی Ȑی. ی . ی Ȑی. ϡ ی ی   ی ϡ ی ی ی .

ی ی ی . ی . ی ی . ی ی   ǡ   ی .

ی ی ی ی . ی ی ی ی ی   ی ی .  ی Ϙی ی یϡ ی ʘ .

 

ǐ ی . ی ϡ ی сیی .   یی ی . . Ԙ ϡ یی ی ݘ . ȍ ی . ݘ ی . ی ی ϡ ی ی. ȍ   ی . ی Ͽ

 

ی ی ǘ ȁی. ǘ یی   ǘ ϡ ی ی . ی . ی ی. ی یǘ ǐ ǘ ϡ     ... 

ی ی 捘ی .   . ی 捘ی ϡ ی ی ی . ȍ ی ی Ԙ ǡ ی ی Ԙ ی .

Ә ی ی .  Ԙ ی ϡ ی ǡ ی ی ی .

ی ی ϡ ی ی . ی ی ی .

ی ی ϡ ی ی ی Ԙ یی ی ی ی ی . ی ϡ ی ی 捘. ی ʡ ی ی ی.

. ی 捘. ی ی .

ی ی ی : ... ...

ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی یی ی ی یی ی ی ی ی .

 

ǐ ی ی Ԙ یی   . ی ی. ی ی ѐ . یی ی ی ی . ȍ ی  ی ǐ ی یی یی ϡ . ی ѐی с . ј یی ی ی یی ی . Ȑ . ی ϡ ی ی ی ǘ ی .

ی ی یی ی ی ی   ѐ Ԙ ϡ ی ی ی ی   ی ǘ ی ϡ ی ی ی ی ی ϡ ی

. ی ی . ѐ ی .

یی ǘ ǐ یی ی ی   ی ϡ ی یی ی.

یی ی یی ϡ ی ј ǘی ی . ǘ ј ǘ   ی.   ....

 

  сیی ی . ی یی ی ی ی .  ی ی ی ی ϡ ی ی . ی یی ی ی .

یی ی ی ی . . ی .  Ә ی ی ی .  . ی Ӂی ی ی . ی ی یϡ ی ی ی ی . ی ǘ .

ی ی ǐی . . یی ی . ی . ی ی . ی ی یی Ԙ ی ی ی .

یی ی ی ʡ ی ی. . یی یی ی . ی   ی یی ی ی . ǘ   ی . یǡ ی ǡ ǡ ǡ ǘ .

  ی. ی ی . ی ی . . ی . یѐ یی ی ی . ѐ .

یʡ ی . یی . ی . ی Ӂی ј ی ϡ ی . . ی ی ی ϡ . ی ی. ی یی ی . ی Ȑ یی .

ی ی ی ی ϡ ی . ی  . . Ș ی ی ǡ ی ی . یی یی ی یی ی . ی ی ی .

ی ϡ ѐ ی Ә . ی ی ی ی . ی ی . ی ی ی ј . ی . . ی ϡ ی. ی ی ...

ی . ی ی . ی یی . ی ی ی ϡ ی ی . ی ی ی ی .

یی ی ǘی ی ی . ی Ȑی ی . ی . ی . ی ی ی ی .  ی ی ی :

  ی ! ی

ی .  ی ی .

ی ی . یی ی ی ʡ Ԙی. ی Ԙ ! ی یی ϡ ی Ԙ !

ی ی ی ی ی :

   Ԙی ʡ Ԙی!

یی ی   . ј یی ی . ی ی ϡ ی ی ی . ی ی ی ی ی

ی   ی . ی ی ی . ј ی . ϡ ی ی ی .

  Ԙ. ی ی ی . ی ی ی ʘ ʘ . ی . ی .  ǘ ǘ ϡ Ԙ ǘ ی .

ѐ. ی یی . ی ی ȍ ی یی ǘ ی Ԙ .

ی Ԙ Ԙ ǡ یی ی ی э ј   ϡ ی ی ی ی .

ی ѐ . ی یی ی .

ی ی Ӂی ی . ǡ ی ی ی . ی ј ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی . . ی . ی . ی ی .

 *

ѐ یی ی . ی ی . یی .

ϡ ی ی.  ی . ی یی ی ی ی. ی ǘ ϡ ی ی ϡ ی ی . ǘ   یی ی   ی . ی . ییی ی . ی یی ی . ی ی .  ی یی ی .

 

ی ی یی  ی ی ی   ی یی ی . یی ی . ی ϡ  ی  یی ی. ی ǐ ی یی :

 ی ی ی..  یی...  ǘ ... یی یی.... ی ی ی... یی .

 

 ی

э  2001

 

۷٠                                         ١٣٨۷                  ǁی 2008