کابل ناتهـ، Kabulnath
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 
 

آژانس باختر

 
 
نامگذاری یک تالار در دانشکده ی هنرهای زیبا به نام
پوهاند پروفیسر دکتر عنایت الله شهرانی
 
 

   یک تالار پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل به نام دوکتور عنایت الله شهرانی استاد و یک تن از بنیانگذاران این پوهنځی نامگذاری شد .

 

 

دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در پیام خود که ازسوی جلال نورانی مشاور آن وزارت قرائت شد گفته است پروفیسور دکتور عنایت الله شهرانی چند دهه قبل زحمات زیادی کشید تا در پوهنتون کابل حداقل دیپارتمنتی برای تدریس هنرها تاسیس شود مساعی خستگی ناپذیر او و یارانش سرانجام ثمر داد و دیپارتمنت ایجاد شد.
درپیام گفته شده است از همان آغاز، پیدا بود که وی درفکر یک پوهنځی مستقل برای هنرهایی چون ، تیاتر ، سینما موسیقی ، نقاشی ، خوشنویسی ، مجسمه سازی و سایر هنرهاست.
او با جلب استادانی چون داکتر نعیم فرحان ، حامدنوید ، حیدرزاده زلیخا نورانی ، استاد بیسد و دیگر استادان زمینه های ایجاد پوهنځی هنرها را فراهم ساخت . اما متاسفانه تهدیداتی که دررژیم وقت متوجه حیات او شد اجباراً تن به مهاجرت داد و تاکنون درایالات متحده امریکا زنده گی میکند و به صفت استاد در یونیورستی اندیانا تدریس می نماید .
وزارت اطلاعات و فرهنگ چند کتاب او را مخصوصاً دررابطه به موسیقی و نقاشی به چاپ رسانده است.
دوکتور عنایت الله شهرانی فرزند الحاج آخوند ملا عبادالله خان درهشتم قوس سال ۱۳۲۱ هجری شمسی درقریه شهران خاش بدخشان چشم به دنیا گشوده تعلیمات ابتدائیه را درمکتب خاش ،متوسطه را در مکتب ابن سینا درکابل و لیسه را در دارالمعلمین کابل درسال ۱۹۶۱ به اتمام رسانیده است .
وی در سال ۱۹۶۲ شامل اولین دور پوهنتون تعلیم و تربیه وقت گردید و از جمله اولین دور فارغان آن پوهنتون میباشد.
درجه ماستری خویش را از پوهنتون آریزونای ایالات متحده امریکا درسال ۱۹۷۷ و درجه دکتورا را در سال ۲۰۰۹ به پایان رسانیده است وی مولف چند ین کتاب دررابطه به موسیقی و هنرهای افغانستان میباشد.

 

 

 

 

 

 
 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۲۰۱          سال نهــــــــــم                      میزان    ۱۳۹۲                اول اکتوبر   ۲۰۱۳