کابل ناتهـ، Kabulnath
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

   

گزارش از: ع . واسع  بهادری

 
دمی با محمود فلکی
 

  دکتور محمود فلکی، اقای شبگیر پولادیان

 

عصرروزیکشنبه، 8 ثور(28 آپریل 2013) ،دکتورمحمود فلکی؛ داستان نویس، شاعرومنتقد آزاده؛ سخنران محفلی بود، که به دعوت انجمن فرهنگی افغانهای شهرهامبورگ دایرشده بود. در این محفل که جمعی از هنرمندان، شاعران، وفرهنگدوستان شرکت نموده بودند، نخست گردانندۀ برنامه ، شاعرگرانقدر شبگیرپولادیان، دقایقی پیرامون سیر زبان فارسی، جدا افتاده گی ها وفراز هایی را که شعر فارسی دیده است، سخنانی ابراز داشت، بعد به فراورده های قلمی واندیشده گی های دکتورمحمود فلکی اشاره نموده، زندگینامۀ مهمان عزیز را به خوانش گرفت. شبگیر پولادیان به جایگاه رفیع، پشت کار وزحمات دکتور فلکی در حوزۀ ادبیات داستانی ، نقد و شعر یادآوری نمود واز آثار ایشان نام برد. آنگاه مهمان برنامه را به سخنرانی و خوانش شعر هایشان دعوت کرد.

 

دکتورمحمود فلکی از حضورگرم حاضرین، سخنان جناب پولادیان، ازبرگذار کننده گان برنامه وبه ویژه ازنقش نویسندۀ ارجمند،نصیرمهرین قدردانی نمود. از اشعاری سخن گفت که برای خوانش انتخاب نموده بود.

 پیش از این که دکتور فلکی شعری را به خوانش بگیرد، پیرامون هوا وفضا و مراحل مختلفی را که در زندگی برای سرودن شعر طی نموده و همچنان پیرامون زمانۀ سرایش شعر خویش صحبت می نمود. چنان توضیحات و خوانش اشعار ، با کف زدنهای ممتد شرکت کننده گان همراهی می شد.

  بعد از یک ساعت خوانش اشعار ، بحث و پرسش وپاسخ جای شایسته یی یافت که بیش از یک ساعت و نیم ادامه یافت. پرسش ها بیشتر پیرامون موضوعات آتی بود:

 

 

  نمایی از شرکت کننده گان در محفل

 

 تأثیرات اوضاع چند دهۀ پسین بر روی شعرفارسی درایران وخارج ایران، برداشت شاعر از شعر و تعریف آن، شعر وسیاست، شعرسیاسی وگونه های آن ، " پست مدرنیسم "،خاستگاه مکانی وزمانی وتأثیرات آن در ادبیات فارسی ایران، اطلاعات اهل قلم، شعر وادبیات، از شعر وتاریخ زبان فارسی در افغانستان، . . .

دکتورفلکی به پرسش ها پاسخ های توضیحی داد، که در نتیجه فضای جالبی از تبادل نظریات ایجاد گردید.

 

 

 

دراین برنامه به دلیل به درازا کشیدن پرسش ها و پاسخ ها، جای لازم برای بخش خوانش داستان نماند. از این رو آرزو می رود که طی برنامۀ دیگری شاهد خوانش داستان های دکتور محمودفلکی باشیم.

درپایان برنامه ، سرپرست انجمن،جناب نصیر مهرین، از تشریف آوری ایشان ابراز سپاسمندی نمود ودستۀ گل و چند جلد کتاب از شعر فارسی در افغانستان را، برای مهمان گرامی، اهدأ نمود.

 

 

نصیرمهرین سرپرست انجمن فرهنگی افغانهای شهر هامبورگ با دکتور محمود فلکی

 

همچنان آقای فضل الله رضایی، رئیس کانون فرهنگی افغانستان وآلمان ضمن قدردانی از دکتور فلکی، دسته گلی رابرای ایشان تقدیم نمود.

 

 

     فضل الله رضایی رئیس کانون فرهنگی افغانستان وآلمان پس ازسپردن دستۀ گل برای
 جناب دکتور محمود فلکی .

 

برنامه پس از صرف عصریه به پایان رسید.

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۹۱              سال نهــــــــــم                      ثـــــــور    ۱۳۹۲                اول می   ۲۰۱۳