کابل ناتهـ، Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 

   

 

    

 

 چهارمین عرس« مولانا جلال الدین محمد بلخی »
در خانه  ی مولانا در فرانکفورت
 

 

 
                         

27 دسمبر   2014

 

ورود به محفل : ساعت 17و 30 دقیقه.

آغاز بزم : ساعت18.

بخش نخست شناسایی با برنامه:

معرفی برنامه: زبور گلزاد.

خیر مقدم: داکتر هما احمدی.

بخش دوم .پژوهشها:

ـ سماع در عرفان اسلامی: استاد نسیم اسیر.

 ـ مرگ اندیشی از دیدگاه مولانا: مصلح سلجوقی.

ـ مولانا و بازگشت جاودان.

 «پیوند فکری مولانا و نیچه در رابطه به فلسفه ی بازگشت جاودان»:

   شاهین ناژ.

ـ گوهر برین عشق در شعر و اندیشه ی مولانا: استادلطیف ناظمی.

ـ اجرای رقص سماع توسط «طالب الما سولا »درویشی از شهر دورتموند.

 گرداننده ی این بخش: بانو مستوره هاشمی.

بخش سوم شعر:

ـ بی توبه سر نمی شود : غزلی از فریبا آتش با صدای شاعر.

 شور سماع : غزلی از استاد اسیر.

  کلام مولانا: غزلی از توکل هروی.

ترجمه ی یک غزل و چند رباعی مولانا به زبان آلمانی:

با دکلمه ی« اورانوس رفعت »و« سارا رفعت».

اجرای یک پارچه رقص سماع.

گرداننده ی این بخش: بانو صالحه محبی

تنفس 45 دقیقه.

بخش چهارم موسیقی:

غزلهای مولانا با صدای استاد حسین بخش.

همراهان: حفیظ بخش و حمید منصور.

سومین پارچه ی سماع.

 گرداننده ی این بخش: بانو شکیبا عبادی

 

پایان بزم انس ساعت 23 و 30 دقیقه.

 

ورود مشتاقان شعر و شخصیت مولانا آزاد است.

 

نشانی:

 

Saalbau Nieder-Erlenbach

Im Sauern 10

60437 Frankfurt am Main

شماره تماس:

01797360644

 

بالا

دروازهً کابل

الا

شمارهء مسلسل   230                           سال دهم                         قوس/جدی        ۱۳۹۳ هجری  خورشیدی          ۱۶  نوامبر ۲۰۱۴