کابل ناتهـ، Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 

   

 

    

 
رنگ‌ها
مجموعه داستان کوتاه

 

 

شناسنامه
نام کتاب: رنگ‌ها (مجموعه‌ی داستان کوتاه)
نویسنده: خاتول مهمند
چاپ اول:۲۰۱۳
 

 

 

 

رنگ‌ها مجموعه‌ی ده داستان کوتاه‌ی خانم خاتول مهمند، می‌باشد که به کوشش جناب عبدالقدیر میرزایی، زیور چاپ و نشر نصیب یافته است.

 

مجموعه، در واقع نخستین گلدسته‌ی داستانی خانم مهمند است.

 

افزون بر داستان های کوتاه، چندسخن کوتاه در جای مقدمه و زیست‌نامه مختصر نویسنده نیز پیشکش خواننده ها گردیده.

 

چاپ و نشر این مجموعه برای خانم مهمند صمیمانه تبریک می‌گوییم.

با سپاس

 

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

الا

شمارهء مسلسل    ۲۲۷                           سال دهم                          عقرب           ۱۳۹۳ هجری  خورشیدی           اول نوامبر ۲۰۱۴