کابل ناتهـ، Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 

   

اندیشه شاهی

    

 
وقتی تو هوای رفتن داری

 

 

وقتي تو هواي رفتن داري
مي روم
در انتهاي خيال شب
دنبال روشني
كه
عشق زيباترين دروغ است
و
درد قطره قطره محو ميشود
در چشمان شب
كه رفتنت
روح سركش ام را وعده ي ديدار ميدهد ..
اما
قايق ام را در جزيره ي سوم
رها ميكنم
و زندگي كه كوتاه تر از دامن ام هست
چه افسوس طولاني دارد،
براي اندوه و غم
زمان انتقام ارامش ات را
از لبخند افتاب ميگيرد..

انديشه شاهي .
 

 

بالا

دروازهً کابل

الا

شمارهء مسلسل    ۲۲۶                           سال دهم                          میزان           ۱۳۹۳ هجری  خورشیدی           ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۴