کابل ناتهـ، Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 

   

۸ صبح

    

 

اعتراف به ناتوانی

 

سرپرست وزارت امور داخله روز گذشته اعتراف کرد که در جلوگیری از غصب زمین ناکام بوده است. این اولین بار است که یک مقام بلندرتبه حکومت از ناتوانی در مقابله با غصب سازمان‌یافته زمین سخن می‌گوید. غصب زمین‌های دولتی و شخصی طی ۱۳ سال در سراسر کشور توسط زورمندان صورت گرفته است. نام اکثر رهبران جهادی، فرماندهان، وکلا، وزرا و رهبران سیاسی در فهرست زمین‌خواران بزرگ قرار دارند. روزنامه ۸صبح برای نخستین بار در یک گزارش مستند اقدام به افشای نام زمین‌خواران بزرگ کرد. اما حکومت و سایر نهادهای دولتی هیچ اقدامی برای جلوگیری از غصب زمین و یا پس‌گیری آن نکرند.

در آن گزارش به صراحت آمده بود: «بیش از ۴٫۵ میلیون جریب زمین دولتی در مناطق زراعتی، دهاتی و شهری غصب شده است.» غاصبان زمین در قالب یک شبکه زنجیره‌ای هنوز هم به غصب زمین ادامه می‌دهند. این شبکه تنها به غصب زمین شخصی اکتفا نکردند. براساس گزارش روزنامه ۸صبح تنها در یک مورد سه‌هزار جریب زمین وزارت دفاع غصب شده است. حلقه زنجیره‌ای مافیای زمین از شهرداری‌ها گرفته تا وزارت شهرسازی و نهادهای عدلی و حقوقی گسترده است. حامد کرزی در طی ۱۳ سال صرفا در قالب یک فرمان خواستار جمع‌آوری معلومات در رابطه به میزان غصب زمین شد، اما او هرگز در برابر این پدیده اقدام نه‌کرد.
تجارت زمین به یک منبع درآمد برای گروه‌های مافیایی بدل شده بود. این شبکه‌ها با غصب زمین اقدام به توزیع نمره‌های رهایشی و شهرک‌ها کرده‌اند. بیشتر این شهرک‌ها غیرمعیاری و فاقد استندردهای شهری است. وزارت شهرسازی و شهرداری‌ها نه تنها مانع کار این شهرک‌ها نشدند، بلکه با یک نوع حمایت به غصب هدفمند مشروعیت دادند.
اعتراف سرپرست وزارت داخله در ناتوانی پولیس، حکایت از توانایی این شبکه‌ها دارد. با این همه آقای اشرف‌غنی برای نخستین‌بار وعده داده است که با زورمندان مقابله می‌‌کند. آقای غنی در نخستین گام از تداوم غصب زمین جلوگیری کند. بازپس‌گیری این زمین‌ها شاید زمان‌گیر و نیاز به نهاد‌های عدلی و قضایی کارا داشته باشد.
اکنون بحث مبارزه با فساد برای آقای رییس‌جمهور به یک آزمون مهم بدل شده است. اگر رییس‌جمهور به دوسیه کابل‌بانک به‌صورت همه‌جانبه رسیدگی کند، می‌تواند گام‌های مهم را در این عرصه نیز بردارد.
دوسیه کابل‌بانک محدود به چند فرد خاص می‌باشد اما غصب زمین به یک شبکه گسترده‌تر از کابل، تا تمام ولایات پیوند دارد. بنابراین مبارزه با پدیده غصب زمین نیاز به یک اراده جمعی در دستگاه اجرایی و قضایی دارد. زیرا بخش اعظم غاصبین زمین وکلای پارلمان، رهبران جهادی و مقام‌های بلندرتبه حکومتی‌اند. حالا دیده شود که رییس‌جمهور غنی در جنگ با مافیای فساد و غاصبان زمین سربلند بیرون می‌شود و یا خیر؟

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

الا

شمارهء مسلسل    ۲۲۶                           سال دهم                          میزان           ۱۳۹۳ هجری  خورشیدی           ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۴