دوهفته نامه‌ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرنده‌ی آگاهی‌هايی ويژه پيرامون زندگی افغان‌های هنـدو  و سيکهـ

 

 

هـندوگذر ـ مطالب اختصاصی   قلعهء هـندوان (آرشیف)   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو (دریچهء تماس)   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

  


میر حسین مهدوی

سئوال از سرنوشت "من "

  


محمد شیریف سعیدی

هراس از خانه

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


نصیر مهرین

پاکستان، از افغانستان چه می خواهد؟
۲

  


زینت نور

در شب....

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


داکتر ملک ستیز

احزاب سیاسی می‌میرند!

 
 


کریمه شبرنگ

برنده‌های خوشبخت

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


ډاکټر رگناتهـ آشنا څوک دی؟

د طالبانو رژيم و زه یې د یوه رکعت قضاء سوي

 
باغبان
اثر رابندرنات تاگور
ترجمۀ عبدالرحمان پژواک
نقاشی اسراییل رویا
پیوست با گذشته
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خاطره‌های دردانگیز

(قصه‌ها و خاطرات عبدالخالق فراهی
از دوران اسارتش
نزد سازمان القاعده و طالبان پاکستانی)

نویسنده: محمد انور وفا سمندر
۱۱

 
دردونکې خاطرې
 
(د عرب اسلامپالو په بند کې،
 د عبدالخالق فراهي
 د بند مودې کیسې)
 
لیکوال: محمد انور وفا سمندر
۱۱

 

 

 

 

 

         
          


داکتر شهیر نثاری

فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی
 

 
 


قهار عاصی

کنایه

         
         
         


 


عزیز الله ایما

چنین بر بـــســـتر خنثا که خوابانــــید عالم را؟

 


 


شریف سعیدی

نگاهی به هفتمین جشنو
اره بین المللی فیلم افغانستان در استکهلم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


داکتر لطیف طبیبی

برداشت من از افغانستان ما
اول۰۰۰۰

 


 


شعیب حازم

ای ذات حق به صورت انسان خوش آمدی

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
نقد کتاب
گفتمان بحران افغانستان
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

سال یــــــازدهم

شماره‌ی ۲۵۱
 عقرب ۱۳۹۴
هجری خورشيدی

 اول نوامبر ۲۰۱۵ عيسوی

در اول و شانزدهم
هر ماه‌ی عیسوی بروز می‌گردد.

 

 

 

 


 

برنامه های ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[هــنــدو گــذرـ مطالب اختصاصی] - [ Deutsch  ] - [قلعهء هندوان ـ آرشیف] - [باغ هنــدوـ دریچهء تماس] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom      01. 11. 2015         Nächstes     Update    am              16. 11. 2015       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
۷۶۸/۱۰۲۴
ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ ۲۰۰۵
راجستر شده است۰

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter
 

  با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشور داس


بالا