دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   قلعهء هـندوان   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو   Deutsch

 

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات

 

 

 

تعصب


واسع بهـــــادریدوازده بـــال

داستان بلند
بال دوم

نویسنده: اوس

 وصیتنامه ی من به پسرم


سخیـــــداد هاتف


اثری از
وکیل سوله مل شیواری


راوی ناگفتنی ها


رضا محمـــــدیدر شط شعر


صدیق طرزی رهپـــوفلمی بر زندگانی پاچـــاخان


خان عبدالغفار خان

برگردان ایشور داس

 

 

 

هنــــدو گذر


نسیم اسیر

انتصاب مجدد آقای کرزی

 

 

گردنبند


بهـــــــــار سعید


شاپرک


رفعت حسینی


چامه ها


خالده نیازی
 

 

باغ زنــــانه و یکدم آزادی


زهــــــره نجوا
 

خرابات مکتب موسیقی افغانستان

یادی از استاد قاسم افغان

حیدر اخــــــتر

 

 

سخن کابل ناتهـ:

 

هندوان براى سوختاندن ميت شان


 محل مناسب ندارند

یادداشتِ از  اشک دل

 

 

درسهایی از امنیت اشغالگرانه

متن فشرده

 نصیر مهرین

 

  سری پرکاش سینها Sri Parksh Siha،یک تن ازخبرنگاران پیشینۀ هندی تبارومعتبر مجلۀ اشپیگل آلمانی درجنوب شرق آسیا، درسال 1980 کتابی را به نام افغانستان درعصیان بدست نشرسپرد. نویسندۀ کتاب در نخستین صفحه، با تأکید اصرار میورزد که اتحادشوروی افغانستان را ترک نخواهد گفت؛....

 

 

 


 

به فرهنگ تقلب اعتراض نماییم

 

هنوزجریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان نیافته بود که سرو صدای تقلب ودزدی آرای مردم بلند شد. بیشترین نشانه ها به سوی طرفداران حامد کرزی بود. چندی بعد فاش شد که طرفداران عبدالله عبدالله نیز دست به تقلب زده اند......

 

 

 

نهرهای شهر کابل

 

شاه محمود محمود

 

انسانها در طول  تاریخ  راه های  گونا گون را  جهت بهبود  و ادامه  حیات  پیموده و عقب گذاشته اند برای همین  منظور دست به ساختن  نهر ها و ترویج کشاورزی  و زراعت  زده اند آبیاری جزو عمده کشاورزی  را تشکیل  میدهد  وضع اقلیمی  کم آبی   شکل آبیاری  در زراعت  از روز گار کهن  ایجا ب میکرد که آب.....

 

 

 

پیشینۀ تاریخی باغ بابر در کابل

قسمت اول

محقق م. اکبر امینی

 

در یکی از برنامه های تلوژیون ملی افغانستان ( سلام صبح بخیر- جون 2009 م. ) یک تن از منسوبین اداری باغ بابر (باغ آرامگاۀ بابر در کابل) درجریان صحبت هایش در مورد جهات مختلف باغ بابر، مدعی شدند که باغ بابر در سال 1504 م. بدست شخص ظهیرالدین محمد بابر احداث گردیده است. در حالیکه هیچ سند تاریخی در مورد وجود ندارد که همچو یک ادعای را به اثبات رسانده بتواند.....

 

 

 


زن ستیزی در ساحهء کار

کدام کشور در مقام اول و کدامیک در
مقام آخر


برگردان گوکل چنــــد کَکٌر

 

 

 


 

شمارهء  107
 عقرب 1388
هجری خورشيدی
نومبر 2009 عيسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد.

 

 

 

 


 

 

 

 

(()) (()) (())
  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 


 

[ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ قلعهء هندوان ] - [ باغ هنــدو ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     01. 11.  2009          Nächste     Update    am          16.  11. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
1024 / 768

 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ 2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا