دوهفته نامه ی تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در برگيرندهء آگاهی هايی ويژه پيرامون زندگی افغانهای هندو  و سکهـ

 هـــنـــدو  گذر   قلعهء هـندوان   همدلان کابل ناتهـ   باغ هــنـدو   Deutsch

 

ادبی  ـ هــنری
 
تاریخی  ـ  اجتماعی
 
کابل نات

 

 

مصاحبهء پیـــــام مجاهد با


افســـــر رهبین

 

 

ســــکوت


صنــــم عنــــبرین

 

 

مسیر ناپیدا


داكتر اسدالله شعور


خواب


فرشته ضیــــــایی

 

 

دلتنگی


دکتر فــــروغ کریمی

 

 

غنیمت


پرتو نادری
 

 

دخـتـــران بادیه


خـــالده فروغ

 

 

کراچی شکسته


رشید بهــــــادری

 

 

مدیـــــــر مجـــــله


رهنـــــورد زریابازدحــــــام خاموشی


کریمه ملزم پرکار


در اشتراق پیوستن


شبگیر پولادیان

 

 

... و نه روشنی نگاهی


رفعت حسینی

 


مناقب دریای کابل


غلام حیدر یگانه


جمهــــــوری جهنـــــم !


نجیب الله دهـــــزاد

 

فراز و فرود هنرمینیاتور؛

از روم، بغداد و بخارا تا هرات


گفت و شنودی با
فضل احمد رستگار نگار گر (مینیاتوریست) هراتی

نویسندگان : کاوه آهنگر و
 عبدالظاهر اضطرابی


 

 

 

 

 

 

 

سخن کابل ناتهـ
«»«»«»«»

 

منسوخ

عبدالواسع جبلی

 

 

سرنوشت مردمی که
با استخاره تعیین شود،
ضرورتی به انتخابات ندارد !

 

 زلمی باباکوهی

 

اخباری که از کابل میرسد، از هنگامه ی انتخابات ریاست جمهوری و از رقابت کاندیدا های متعددی که برحق و ناحق وارد عرصه ی انتخاباتی شده اند، اطلاع می دهد. برحق از ان جهت که عده ی از انها سزاواری و شایستگی کاندیدایی این مقام را دارند........

 

 

 

رأی د هندگان،

                     رأی طلب شده اند.

 

نصیرمهرین

 

چندی پیش به تعدادکسانی که خود را برای مقام ریاست جمهوری افغانستان نامزد نموده بودند،هر هفته تنی چندافزوده میشد. اینک شاهد حضور بیش از چهل نفر درین کشاکش هستیم. بادیدن این وضع، باری میشود آدم بگوید که:......

 

 

 

 

بلیز، کشوری که در جغرافیا نبود
بشیــــر سخاورز

 

 

 

 

              يادداشت کابل ناتهـ:

 

انحرافات برخوردی منحصر به
 « کمک های انساندوستانه
«نوشته Arundhati ROY

 

 

 

امپراطوری کوشان

برگردان


انجینر براتعلی فرهیـــــد


 

 

در حاشیهً رویداد های اخیر ایران

بخش دوم


عتیق الله نایب خیل

 

 

 

نکته هایی از


گل احمــــد شیفته


واسع بهـــــادری


جنایتی که


 باور نمی شود ! 

OBAMA ÜBER AFGHANISTAN

"Dies ist keine amerikanische Mission"

 

اوباما : " این یک مامویت امریکایی نیست"برگردان ایشور داس
 

 

 

هشت سال زندان برای " امیــــر"
 

Acht Jahre Haft für den Emir


برگردان  ایشور داس

 

 آیا تاریخ در افغانستان تکـــــرار میگردد؟

برگردان ایشور داس

 

 


 

شمارهء  صـــــدم

ســــرطان/ اســــد
۱۳۸۸
هجری خورشیدی
جولایی ٢٠٠٩
عیسوی

در اول و شـــانزدهم
هر ماه عیسوی بروز میگردد
.

 

 

 


 

 

 

(()) (()) (())

 

 

سالگرد ( خانهء مولانای بلخ )


در شهر فرانکفورت

 

 

 

 

راه اندازی
ویـــــژه نـــــامه ی


استاد محمد حسین ارمان

 

اهالی کابل ناتهـ، تصمیم دارد در همین نزدیکیـــها شماره ی را به گرامیداشت کارهای هنری جناب استاد ارمان اختصاص بدهد.

 

به این لحاظ از تمام دوستان و عزیزان، همکاران و شاگردان ایشان خواهش می نماییم که مطالب و خاطره هایی را که از استاد ارمان دارند، به آدرس های  کابل ناتهـ بفرستند.

 

(())(())(())


  


از گنجستان تصنیف
آهنگهای هندی واردو
 به فارسی

از دنیای کارتون

 

 

 


 

[ هــنــدو گــذر ] - [ Deutsch  ] - [ قلعهء هندوان ] - [ باغ هنــدو ] - [ همدلان کابل ناتهـ ]

 

          Update  vom     16. 07.  2009          Nächste     Update    am           01.  08. 2009       

 

www.kabulnath.de

این صفحه در چوکات
 [
1024x768]
 ترتیب یافته و اعتبار از هشتم مارچ
2005
راجستر شده است.

 

استفاده از مطالب «کابل ناتهـ»

Counter 

  با ذکر مأخد آنها هیچگونه مانعی ندارد.

ترتیب و تنظیم از: ايشوَِر داس

بالا